Poslujemo na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i cijele Hrvatske. Posjedujemo suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).

U mogućnosti smo Vam kvalitetno, brzo i povoljno pružiti sve vrste geodetskih usluga iz domene katastarskih poslova i inženjerske geodezije.